Những lợi ích

Kế hoạch tiết kiệm sức khỏe răng miệng là giải pháp THÔNG MINH để giải quyết các vấn đề tốn kém & bảo hiểm nha khoa hạn chế.

Không có chi phí ẩn
Hơn $500 trong điều trị

Ít hơn $1 một ngày
Không có thời gian chờ đợi

  • Không có điều khoản xác định trước – Bạn không cần phải chứng minh rằng bạn cần điều trị để bắt đầu.
  • Hoàn thành các phương pháp điều trị được chẩn đoán trước – Chúng tôi có thể ngay lập tức bắt đầu một kế hoạch điều trị hợp lý cho các vấn đề nha khoa được chẩn đoán trước.
  • Không có mức tối đa hàng năm – Đừng gặp khó khăn trong việc chi trả các chi phí điều trị cần thiết trên một con số tùy ý do bảo hiểm quy định.
  • Không có biểu mẫu yêu cầu – Tránh rắc rối với vô số giấy tờ để được hoàn trả cho các phương pháp điều trị được thanh toán bằng tiền túi.
  • Lợi ích có ngay lập tức – Đừng để răng bị sâu trong khi bạn đang ngồi chờ đợi để bắt đầu điều trị.
  • Ngăn ngừa ung thư – Không mất thêm chi phí khi khám sàng lọc ung thư miệng, vốn có tỷ lệ tử vong do chẩn đoán muộn là 61%!
  • Dịch vụ chăm sóc chất lượng cao – OHSP cung cấp đội ngũ nha khoa giàu kinh nghiệm và hiểu biết nhất để phục vụ nhu cầu nha khoa của bạn.